ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s.r.o.

Ľudia v advokátskej kancelárii KADUC & PARTNERS sú presvedčení, že výkon advokácie – pomoc klientom – je možné robiť zároveň profesionálne, slušne a s výsledkami, ktoré môžu predčiť očakávanie klienta. Zachovávanie prísnej mlčanlivosti o všetkom, o čom sa pri výkone svojej práce dozvieme, je nielen samozrejmosťou, ale aj jedným z pilierov, na ktorých dôsledne trváme.

Advokátska kancelária KADUC & PARTNERS úzko spolupracuje s viacerými advokátmi z takmer všetkých oblastí práva, s expertmi na oblasť legislatívnej tvorby, s vybranými notármi, exekútormi, daňovými poradcami, ale aj odborníkmi na verejné obstarávanie. Takáto kooperácia zabezpečuje dôslednú ochranu a presadzovanie práv klienta za účelom dosiahnutia najlepšieho možného výsledku. Vďaka efektívnej a korektnej spolupráci sme schopní zabezpečiť právny servis vo všetkých krajských mestách Slovenska.

Budeme radi, ak sa o našich slovách presvedčíte sami.

Náš tím

Web-Foto1.360x560

JUDr. Ing. Miroslav Kadúc, PhD.

advokát

V advokácii pôsobí od roku 2009. Vo svojej praxi sa venuje predovšetkým obchodnému právu, pritom nezanevrel ani poskytovanie služieb pro bono v prospech bežných občanov. V roku 2012 bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR), kde pôsobil aj ako podpredseda Ústavnoprávneho výboru a člen osobitného kontrolného výboru na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ).

kaduc@kaduc.sk

3396-4

Róbert Bardač, PhD.

advokát (of counsel)

Róbert Bardač je advokátom od roku 2012. Vzdelanie získal na Trnavskej univerzite v Trnave (Mgr., 2009; PhD., 2014). V minulosti pôsobil v advokátskej kancelárii Procházka & partners, spol. s r. o. Venuje sa najmä správnemu právu a oblasti compliance, industry & regulatory. Je členom Slovenskej advokátskej komory, Americkej advokátskej komory a Európskej asociácie trestných právnikov so sídlom v Londýne.

bardac@kaduc.sk

262a3402

JUDr. Tomáš Mészáros, PhD.

senior právnik

Od ukončenia štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave sa snaží efektívnym spôsobom skĺbiť praktický výkon právneho remesla s jeho akademicko-odbornou kritickou analýzou. Ako aktívny právnik a konzultant pôsobí od roku 2012, zároveň je členom Katedry teórie práva a sociálnych vied PraF UK. Autor viacerých odborných článkov a pravidelný participant konferencií (Veľká Británia, India, Maďarsko). Jeho doménou je predovšetkým verejné právo (ústavné právo, správne právo či legislatívny proces).

meszaros@kaduc.sk

Web-portret.360x560

Mgr. Monika Rafajová

právnička

Štúdium absolvovala na Právnickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave. Skúsenosti získala tiež na študijnom pobyte vo Francúzsku a absolvovaním viacerých stáží na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, krajskom súde, či v prestížnych advokátskych kanceláriách. Venuje sa hlavne právu obchodnému, občianskemu, ako aj právu na ochranu osobných údajov. Hovorí plynule anglicky a francúzsky.

rafajova@kaduc.sk

Mgr. Marek Šabík

Mgr. Marek Šabík

právnik

Štúdium ukončil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Aktívne sa zúčastnil viacerých obchodných projektov v prostredí internetu, vďaka čomu získal aj početné znalosti informačných technológií. Právne znalosti v spojení so skúsenosťami z IT prostredia využíva preto v moderných právnych oblastiach ako sú právo informačných technológií, právo internetových obchodov, doménové právo a pod. Venuje sa aj obchodnému a občianskemu právu. Plynule hovorí anglicky.

sabik@kaduc.sk

5

Bc. Sabina Demovičová

právna asistentka

Študuje na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vynikajúci prospech a dosahovanie osobných úspechov bolo vždy jej prioritou. Spravodlivosť a vymožiteľnosť práva považuje za cieľ, ktorého naplneniu v občianskej spoločnosti by rada pomohla. „Nestačí sa narodiť s určitými schopnosťami. Ak chce byť človek úspešný, musí zo seba dennodenne vydávať maximum.“

demovicova@kaduc.sk