ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.

Ľudia v advokátskej kancelárii KADUC & PARTNERS sú presvedčení, že výkon advokácie – pomoc klientom – je možné robiť zároveň profesionálne, slušne a s výsledkami, ktoré môžu predčiť očakávanie klienta. Zachovávanie prísnej mlčanlivosti o všetkom, o čom sa pri výkone svojej práce dozvieme, je nielen samozrejmosťou, ale aj jedným z pilierov, na ktorých dôsledne trváme.

Advokátska kancelária KADUC & PARTNERS úzko spolupracuje s viacerými advokátmi z takmer všetkých oblastí práva, s expertmi na oblasť legislatívnej tvorby, s vybranými notármi, exekútormi, daňovými poradcami, ale aj odborníkmi na verejné obstarávanie. Takáto kooperácia zabezpečuje dôslednú ochranu a presadzovanie práv klienta za účelom dosiahnutia najlepšieho možného výsledku. Vďaka efektívnej a korektnej spolupráci sme schopní zabezpečiť právny servis vo všetkých krajských mestách Slovenska.

Budeme radi, ak sa o našich slovách presvedčíte sami.

Náš tím

JUDr. Ing. Miroslav Kadúc, PhD.

Miroslav Kadúc

advokát

V advokácii pôsobí od roku 2009. Vo svojej praxi sa venuje predovšetkým obchodnému právu, pritom nezanevrel ani poskytovanie služieb pro bono v prospech bežných občanov. V roku 2012 bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR), kde pôsobil aj ako podpredseda Ústavnoprávneho výboru a člen osobitného kontrolného výboru na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ).

kaduc@kaduc.sk

JUDr. Tomáš Mészáros, PhD.

Tomáš Mészáros

senior právnik

Od ukončenia štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave sa snaží efektívnym spôsobom skĺbiť praktický výkon právneho remesla s jeho akademicko-odbornou kritickou analýzou. Ako aktívny právnik a konzultant pôsobí od roku 2012, zároveň je členom Katedry teórie práva a sociálnych vied PraF UK. Autor viacerých odborných článkov a pravidelný participant konferencií (Veľká Británia, India, Maďarsko). Jeho doménou je predovšetkým verejné právo (ústavné právo, správne právo či legislatívny proces).

meszaros@kaduc.sk

Mgr. Monika Rafajová

Monika Rafajová

právnička

Štúdium absolvovala na Právnickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave. Skúsenosti získala tiež na študijnom pobyte vo Francúzsku a absolvovaním viacerých stáží na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, krajskom súde, či v prestížnych advokátskych kanceláriách. Venuje sa hlavne právu obchodnému, občianskemu, ako aj právu na ochranu osobných údajov. Hovorí plynule anglicky a francúzsky.

 rafajova@kaduc.sk

Mgr. Marek Šabík

Marek Šabík

právnik

Štúdium ukončil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Aktívne sa zúčastnil viacerých obchodných projektov v prostredí internetu, vďaka čomu získal aj početné znalosti informačných technológií. Právne znalosti v spojení so skúsenosťami z IT prostredia využíva preto v moderných právnych oblastiach ako sú právo informačných technológií, právo internetových obchodov, doménové právo a pod. Venuje sa aj obchodnému a občianskemu právu. Plynule hovorí anglicky.

sabik@kaduc.sk

Mgr. Ernest Vokál

Ernest Vokál

advokát

V advokácii pôsobí od roku 2013, a to hlavne v Bratislavskom a Prešovskom kraji. Venuje sa najmä trestnému právu a právu občianskemu. Štúdium absolvoval na Univerzite Komenského v Bratislave, kde bol členom akademického senátu právnickej fakulty.

vokal@kaduc.sk

Nikola Svrčková

Nikola Švrčková

právnička

Magisterský titul v odbore právo získala na Paneurópskej vysokej škole v roku 2018. Počas štúdia pôsobila viac ako dva roky na exekútorskom úrade, svoje skúsenosti prehlbovala aj stážami na súde a prokuratúre v Bratislave a letnými odbornými pobytmi na zahraničných univerzitách. Ako viceprezidentka Študentského klubu PEVŠ pomáhala organizovať prednášky a diskusie na politické a ekonomické témy. Venuje sa najmä európskemu a pracovnému právu, ale aj otázkam právneho postavenia zvierat.

svrckova@kaduc.sk

Klaudia Giebelová

Klaudia Giebelová

právna asistentka

Aktuálne študuje 5 ročník Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Vzdeláva sa predovšetkým v oblasti pracovného práva. Okrem štúdia absolvovala aj tri roky právnej kliniky pre komunity, počas ktorej prednášala odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody o základoch práva a rôznych právnych problematikách. Hovorí plynule anglicky a poľsky.

giebelova@kaduc.sk

Mária Alena Hasáková

Mária Alena Hasáková

právna asistentka

V súčasnosti študuje na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Svoje znalosti z práva obohatila počas dvoch študijných pobytov v ruskom Omsku a holandskom Tilburgu, pričom zbierala aj cenné skúsenosti z praxe, a to napríklad počas stáže na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, či na Okresnej prokuratúre Trnava. Aktívne ovláda anglický a ruský jazyk.

hasakova@kaduc.sk