ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.

Jiné

Prosazování a ochrana práv – zastoupení na všeobecných soudech (včetně druhé ___), správní soudnictví, při arbitrážích, resp. rozhodcovských  konáních. Naše klienty do soudních sporů nikdy netlačíme. Pokud se však rozhodnou soudit, starostlivě a důsledně připravíme strategii tak, aby náš klient v konání uspěl. Rovněž máme zkušenosti v dalších oblastech práva, které zahrnují:

  • internetové právo (webové obchody, doménové jména, sociální sítě, stalking, …)
  • softvérové právo ( příprava smluvní dokumentace k softverům a aplikacím)
  • mediální, resp. reklamní právo
  • zastoupení při styku s orgány veřejné moci, státními orgány, přestupkové konání (pokuty a jiné sankce)
  • vyvlastňovací a katastrální konání

Chcem naceniť
právne služby
KADUC & PARTNERS

(odpovedáme len osobám s reálnym menom)