ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.

Jsem běžny občan

Portfólio služeb advokátní kanceláře  KADUC & PARTNERS při prosazování a ochraně občanských práv v oblasti závazků, rodinného a dědického práva zahrnuje:

  • zastupování klientů v občanskoprávních sporech
  • příprava a připomínání smluv v oblasti občanského práva
  • vypořádání podílového a bezpodílového spoluvlastnictví včetně návrhu na rozvod
  • zastoupení v případech vzniku škodových událostí na zdraví či majetku
  • zastoupeni při nárocích po zesnulém (nemajetková ujma, dědické konání, ….)

Chcem naceniť
právne služby
KADUC & PARTNERS

(odpovedáme len osobám s reálnym menom)