ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.

Obchodní společnosti, podnikatelé

Poskytujeme právní služby a právní pomoc při jakémkoliv problému, který se v životě firmy vyskytne. Klientů navrhujeme řešení, které nejsou ,,přes šablonu“, ale zhotovené ,,na klíč“. S ohledem na klientovu obchodní strategii hledáme vždy řešení, které je pro jeho podnikání nejbezpečnější.

V rámci tohoto segmentu služeb nabízíme především:

  • kompletní dokumentaci související s podnikáním (manažerské smlouvy, pracovní smlouvy, odběratelské, resp. dodavatelské vztahy, splnění zákonných povinností)
  • zastoupení v soudních a mimosoudních konáních, při rokování o dohodách s obchodními partnery (zabezpečení vymožitelnosti práv), zaměstnanci (bezproblémové ukončení pracovního poměru)
  • vymáhání pohledávek z obchodního styku, pohledávky od zaměstnanců
  • ochrana obchodního jména společnosti, obchodních tajemství a know-how, ochranu autorských práv (patentová ochrana, ochranné známky, průmyslová práva)
  • nastavení interních vztahů společníků a akcionářů v rámci společnosti

Chcem naceniť
právne služby
KADUC & PARTNERS

(odpovedáme len osobám s reálnym menom)