ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.

Ochrana osobnosti

Portfólio služeb advokátní kanceláře  KADUC & PARTNERS v tomto segmentu zahrnuje:

  • žaloba na ochranu osobnosti, peněžní satisfakce za zásahy do osobnosti
  • mimosoudní řešení zásahu do osobních práv
  • zastoupení při uplatňování práva na opravu a práva na odpověď
  • zastoupení při uplatňování práva na dodatečné oznámení v periodických novinách
  • zastoupení při vzniku nemajetkové újmy při smrti blízké osoby

Chcem naceniť
právne služby
KADUC & PARTNERS

(odpovedáme len osobám s reálnym menom)