ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.

Smluvní agenda

Jsme toho názoru, že dobré smlouvy dělají nejen dobré přátelé, ale i dlouhodobé obchodní partnery. Správně nastavená smlouva může zabezpečit dobrý obchod nebo definitivní vyřešení sporu.

V advokátní kanceláří  KADUC & PARTNERS věnujeme kvalitní smluvní dokumentaci osobitou pozornost – vždy důsledně zohledňujeme individuální požadavky- pro klienty připravíme:

  • kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, pracovní smlouvy, zabezpečovací …
  • dohody o mimosoudním vyřešení sporu, dohody o urovnání
  • splátkové kalendáře podle specifických požadavků stran
  • smlouvy o tichém společenství, investorské smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o převodě obchodního podílu, …
  • jakékoliv jiné smlouvy podle požadavků našeho klienta

Chcem naceniť
právne služby
KADUC & PARTNERS

(odpovedáme len osobám s reálnym menom)