ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.

PRIPRAVENÍ POSKYTNÚŤ PRVOTRIEDNU STAROSTLIVOSŤ

OD OCHRANY PRÁV FYZICKÝCH OSôB PO OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

Vážime si každého jedného klienta. Riešenia šité na mieru u nás nie sú výnimkou, ale pravidlom. Individuálne práva jednotlivcov, začínajúci podnikatelia až po obchodné kontrakty nadnárodných spoločností – špecifický prístup, ktorý chceme a vieme naplniť, je vždy namieste. Naši klienti sa môžu spoľahnúť, že nám záleží na ich úspechu. Pritom ochrana dát musí spĺňať najprísnejšie inovatívne kritéria. Sme presvedčení, že základom korektnej, dlhodobej a obojstranne výhodnej spolupráce je stotožnenie sa so zámerom klienta a poskytnutie pridanej hodnoty tam, kde ju iní nevidia.