Prečo pracovať u nás/s nami?

Advokátska kancelária KADUC & PARTNERS je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá dôsledne dbá na osobný rozvoj a zodpovednosť každého spolupracovníka. Pre spolupracujúcich právnikov a advokátov vytvára zázemie na úrovni advokátskych kancelárii s dlhoročnou históriou, čomu zodpovedajú aj adekvátne a motivačné finančné podmienky. “Ľudia nie sú najdôležitejšie aktíva. Správni ľudia sú tie najdôležitejšie aktíva”  (Jim Collins)

Osobný rast

Ku každému novému členovi kolektívu/spolupracovníkovi pristupujeme s rešpektom a s ohľadom k jeho motivácii stať sa angažovaným členom nášho tímu. Svojím kolegom sa aj napriek vysokému pracovnému tempu snažíme umožniť pracovať a vzdelávať sa v oblasti práva, kde môžu rozvinúť svoj talent a potenciál.

Pracovné podmienky

Sme presvedčení, že vieme byť najlepší len vtedy, keď spolupracujeme ako jeden tím, kde má každý svoje úlohy, za ktoré nesie zodpovednosť. Dávame dôraz na výber každého nového kolegu, čo má za následok dlhodobo príjemnú pracovnú aj mimopracovnú atmosféru v, už tak výbornom, kolektíve.

Adekvátne finančné ohodnotenie

Vedenie advokátskej kancelárie KADUC & PARTNERS si je vedomé, že prínos každého jedného člena k výsledkom, ktoré požadujú klienti, sa musí odzrkadliť v jeho ohodnotení.