Finančne alebo poskytovaním pro bono právnych služieb sme doteraz podporili:
Iskierka
elsa
Human Rights League
IQ Olympiáda