ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.

Obchodné spoločnosti, podnikatelia

Poskytujeme právne služby a právnu pomoc pri akomkoľvek probléme, ktorý sa v živote firmy vyskytne. Klientom navrhujeme riešenia, ktoré nie sú šablónové, ale zhotovené „na kľúč“,  S ohľadom na klientovu obchodnú stratégiu hľadáme vždy riešenie, ktoré je pre jeho podnikanie najbezpečnejšie.

V rámci tohto segmentu služieb ponúkame predovšetkým:

  • komplexnú dokumentáciu súvisiacu s podnikaním (manažérske zmluvy, pracovné zmluvy, odberateľské, resp. dodávateľské vzťahy, splnenie zákonných povinností)
  • zastupovanie v súdnych a mimosúdnych konaniach, pri rokovaní o dohodách s obchodnými partnermi (zabezpečenie vymožiteľnosti práv), zamestnancami (bezproblémové ukončenie pracovného pomeru)
  • vymáhanie pohľadávok z obchodného styku, pohľadávky od zamestnancov
  • ochranu obchodného mena spoločnosti, obchodného tajomstva a know-how, ochranu autorských práv (patentová ochrana, ochranné známky, priemyselné práva)
  • nastavenie interných vzťahov spoločníkov a akcionárov v rámci spoločnosti.

Chcem naceniť
právne služby
KADUC & PARTNERS

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom pripravenia cenovej ponuky našich služieb na základe Vašej požiadavky v rámci predzmluvných vzťahov. Viac informácií nájdete tu.

(odpovedáme len osobám s reálnym menom)