ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.

Ochrana osobnosti

Portfólio služieb advokátskej kancelárie KADUC&PARTNERS v tomto segmente zahŕňa najmä:

  • žaloba na ochranu osobnosti, peňažné satisfakcie za zásahy do osobnosti
  • mimosúdne riešenie zásahu do osobnostných práv
  • zastupovanie pri uplatňovaní práva na opravu a práva na odpoveď
  • zastupovanie pri uplatňovaní práva na dodatočné oznámenie v periodickej tlači
  • zastupovanie pri vzniku nemajetkovej ujmy pri smrti blízkej osoby.

Chcem naceniť
právne služby
KADUC & PARTNERS

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom pripravenia cenovej ponuky našich služieb na základe Vašej požiadavky v rámci predzmluvných vzťahov. Viac informácií nájdete tu.

(odpovedáme len osobám s reálnym menom)