ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.

Ochrana osobných údajov

Povinnosť vysporiadať sa s ochranou osobných údajov má každý subjekt, ktorý disponuje s osobnými údajmi dotknutých osôb pri svojej činnosti. Ochranu osobných údajov tak musia riešiť podnikatelia, neziskové organizácie, ale aj orgány vo verejnej správe. Potrebujete poradiť? Dohodnite si termín stretnutia.

 

Naše služby zahŕňajú:  
  • audity, analýzy a posúdenia spracovateľských operácií súvisiacich s ochranou osobných údajov
  • vypracovanie individuálnych dokumentov pre ochranu osobných údajov zohľadňujúcich potreby klienta
  • prípravu komplexnej dokumentácie o ochrane osobných údajov v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov, ktorá vychádza z hĺbkového auditu u klienta
  • zastupovanie pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Chcem naceniť
právne služby
KADUC & PARTNERS

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom pripravenia cenovej ponuky našich služieb na základe Vašej požiadavky v rámci predzmluvných vzťahov. Viac informácií nájdete tu.

(odpovedáme len osobám s reálnym menom)