ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.

Právne služby neziskové organizácie

Vedomí si celospoločenského významu tretieho sektora, subjektom z tejto oblasti poskytujeme právne služby za zvýhodnené ceny, pripadne služby pro bono.

Naše služby zahŕňajú predovšetkým:

  • založenie neziskovej organizácie (občianske združenie, nadácia)
  • komplexné právne poradenstvo spojené s činnosťou neziskových organizácií
  • zastupovanie neziskovej organizácie
  • úprava interných vzťahov (stanovy, štatút, …)
  • zrušenie a výmaz neziskovej organizácie z registrov.

Chcem naceniť
právne služby
KADUC & PARTNERS

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom pripravenia cenovej ponuky našich služieb na základe Vašej požiadavky v rámci predzmluvných vzťahov. Viac informácií nájdete tu.

(odpovedáme len osobám s reálnym menom)