ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.

Služby pre zahraničných klientov

Pre zahraničných klientov poskytujeme alebo zabezpečíme služby v anglickom, maďarskom, poľskom a samozrejme českom jazyku.

Portfólio služieb advokátskej kancelárie KADUC & PARTNERS v tomto segmente zahŕňa najmä:

  • komplexnú analytiku slovenského právneho prostredia pre zahraničné osoby (podnikateľské prostredie, pracovné podmienky, nehnuteľnosti, …)
  • založenie obchodnej spoločnosti (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, organizačná zložka obchodnej spoločnosti, resp. organizačnej zložky podnikov zahraničnej osoby, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť)
  • správu a zastupovanie spoločnosti voči všetkým fyzickým a právnickým osobám vrátane štátnych orgánov
  • vymáhanie pohľadávok od osôb so sídlom, alebo trvalým pobytom na území Slovenska
  • konanie o udelení štátneho občianstva.

Chcem naceniť
právne služby
KADUC & PARTNERS

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom pripravenia cenovej ponuky našich služieb na základe Vašej požiadavky v rámci predzmluvných vzťahov. Viac informácií nájdete tu.

(odpovedáme len osobám s reálnym menom)