ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.

Športové právo

Zákon č. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov priniesol do športového práva penzum inštitútov, s ktorými môžu byť spojené najrozličnejšie aplikačné a interpretačné problémy.

V našej advokátskej kancelárii Vám vieme poskytnúť:

  • odpovede na právne otázky týkajúce sa výkonu športovej činnosti
  • komplexnú právnu analýza zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • právne poradenstvo pre športovcov a športové organizácie
  • uplatňovanie zodpovednostných vzťahov pri výkone športovej činnosti (náhrady škody)
  • zastupovanie  pred Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky.

Chcem naceniť
právne služby
KADUC & PARTNERS

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom pripravenia cenovej ponuky našich služieb na základe Vašej požiadavky v rámci predzmluvných vzťahov. Viac informácií nájdete tu.

(odpovedáme len osobám s reálnym menom)