ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.

StartUp!

V advokátskej kancelárii KADUC & PARTNERS sme si vedomí, že dobrý nápad niekedy nestačí. Chýbajú finančné prostriedky aj znalosť právneho prostredia. Preto pre začínajúcich podnikateľov radi poskytneme právne služby za zníženú odmenu, alebo pro bono:

  • poradenstvo pri začatí podnikania (minimalizovanie rizík, zvolenie správnej formy podnikania)
  • založenie a registrácia spoločnosti ev. ohlásenie živnosti
  • právne služby zamerané na dodržanie všetkých povinnosti vyplývajúcich zo zákonov a vykonávacích právnych predpisov
  • komplexné nastavenie právnych vzťahov v rámci novej spoločnosti
  • investorské zmluvy.

Informujte sa na možnosť založiť obchodnú spoločnosť zadarmo (zaplatíte len súdne, resp. správne poplatky). Pokojne nás oslovte prostredníctvom kontaktných údajov.

Chcem naceniť
právne služby
KADUC & PARTNERS

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom pripravenia cenovej ponuky našich služieb na základe Vašej požiadavky v rámci predzmluvných vzťahov. Viac informácií nájdete tu.

(odpovedáme len osobám s reálnym menom)