ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.

Verejné obstarávanie

Našim klientom zabezpečíme poradenstvo a komplexnú právnu ochranu súvisiacu s verejným obstarávaním, a to najmä:

  • zastupovanie záujemcov o účasť vo verejnom obstarávaní (príprava žiadostí)
  • zastupovanie obstarávateľa alebo verejného obstarávateľa (spracovanie zadávacej a zmluvnej dokumentácie)
  • právna pomoc v rámci celého procesu verejného obstarávania
  • zastupovanie v revíznych postupoch
  • zastupovanie klientov v konaní pred Úradom pre verejné obstarávanie.

Chcem naceniť
právne služby
KADUC & PARTNERS

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom pripravenia cenovej ponuky našich služieb na základe Vašej požiadavky v rámci predzmluvných vzťahov. Viac informácií nájdete tu.

(odpovedáme len osobám s reálnym menom)