ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.

Zmluvná agenda

Sme toho názoru, že dobré zmluvy robia nielen dobrých priateľov, ale aj dlhodobých obchodných partnerov. Správne nastavená zmluva môže zabezpečiť dobrý obchod alebo definitívne vyriešenie sporu.

V advokátskej kancelárii KADUC & PARTNERS venujeme kvalitnej zmluvnej dokumentácii osobitnú pozornosť – vždy dôsledne zohľadňujeme individuálne požiadavky – pre klientov pripravíme:

  • kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o dielo, úverové zmluvy, pracovné zmluvy, zabezpečovacie  …
  • dohody o mimosúdnom vyriešení sporu, dohody o urovnaní
  • splátkové kalendáre podľa špecifických požiadaviek strán
  • zmluvy o tichom spoločenstve, investorské zmluvy, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o prevode obchodného podielu, …
  • akékoľvek iné zmluvy podľa požiadaviek nášho klienta.

Chcem naceniť
právne služby
KADUC & PARTNERS

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom pripravenia cenovej ponuky našich služieb na základe Vašej požiadavky v rámci predzmluvných vzťahov. Viac informácií nájdete tu.

(odpovedáme len osobám s reálnym menom)