ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.

Právne služby pre občanov

Portfólio služieb advokátskej kancelárie KADUC & PARTNERS pri presadzovaní a ochrane občianskych práv v oblasti záväzkového, rodinného a dedičského práva zahŕňa najmä:

  • zastupovanie klientov v občianskoprávnych sporoch
  • príprava a pripomienkovanie zmlúv v oblasti občianskeho práva
  • vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva vrátané návrhu na rozvod
  • zastupovanie v prípadoch vzniku škodových udalostí na zdraví, či majetku
  • zastupovanie pri  nárokoch po zosnulom (nemajetková ujma, dedičské konanie, …).

Chcem naceniť
právne služby
KADUC & PARTNERS

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom pripravenia cenovej ponuky našich služieb na základe Vašej požiadavky v rámci predzmluvných vzťahov. Viac informácií nájdete tu.

(odpovedáme len osobám s reálnym menom)