ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.

Ľudia v advokátskej kancelárii KADUC & PARTNERS sú presvedčení, že výkon advokácie – pomoc klientom – je možné robiť zároveň profesionálne, slušne a s výsledkami, ktoré môžu predčiť očakávanie klienta. Zachovávanie prísnej mlčanlivosti o všetkom, o čom sa pri výkone svojej práce dozvieme, je nielen samozrejmosťou, ale aj jedným z pilierov, na ktorých dôsledne trváme.

Advokátska kancelária KADUC & PARTNERS úzko spolupracuje s viacerými advokátmi z takmer všetkých oblastí práva, s expertmi na oblasť legislatívnej tvorby, s vybranými notármi, exekútormi, daňovými poradcami, ale aj odborníkmi na verejné obstarávanie. Takáto kooperácia zabezpečuje dôslednú ochranu a presadzovanie práv klienta za účelom dosiahnutia najlepšieho možného výsledku. Vďaka efektívnej a korektnej spolupráci sme schopní zabezpečiť právny servis vo všetkých krajských mestách Slovenska.

Budeme radi, ak sa o našich slovách presvedčíte sami.

Náš tím

JUDr. Ing. Miroslav Kadúc, PhD.

JUDr. Ing. Miroslav Kadúc, PhD.

advokát

V advokácii pôsobí od roku 2009. Vo svojej praxi sa venuje predovšetkým obchodnému právu, pritom nezanevrel ani poskytovanie služieb pro bono v prospech bežných občanov. V roku 2012 bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR), kde pôsobil aj ako podpredseda Ústavnoprávneho výboru a člen osobitného kontrolného výboru na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ).

kaduc@kaduc.sk

JUDr. Tomáš Mészáros, PhD.

JUDr. Tomáš Mészáros, PhD.

senior právnik

Od ukončenia štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave sa snaží efektívnym spôsobom skĺbiť praktický výkon právneho remesla s jeho akademicko-odbornou kritickou analýzou. Ako aktívny právnik a konzultant pôsobí od roku 2012, zároveň je členom Katedry teórie práva a sociálnych vied PraF UK. Autor viacerých odborných článkov a pravidelný participant konferencií (Veľká Británia, India, Maďarsko). Jeho doménou je predovšetkým verejné právo (ústavné právo, správne právo či legislatívny proces).

meszaros@kaduc.sk

Mgr. Marek Šabík

JUDr. Marek Šabík

advokát

Štúdium ukončil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Aktívne sa zúčastnil viacerých obchodných projektov v prostredí internetu, vďaka čomu získal aj početné znalosti informačných technológií. Právne znalosti v spojení so skúsenosťami z IT prostredia využíva preto v moderných právnych oblastiach ako sú právo informačných technológií, právo internetových obchodov, doménové právo a pod. Venuje sa aj daňovému, obchodnému a občianskemu právu. Plynule hovorí anglicky.

sabik@kaduc.sk

3

Mgr. Laura Michaličková

senior právnik

michalickova@kaduc.sk

3

JUDr. Tomáš Vranovič

advokát

vranovic@kaduc.sk

3

Mgr. Marián Hirner

právnik

hirner@kaduc.sk

3

Mgr. Kristína Melišková

právnička

meliskova@kaduc.sk

3

Mgr. et Mgr. Petra Galovičová

právnička

galovicova@kaduc.sk

3

Mgr. Sabina Benediková

právnička

benedikova@kaduc.sk

3

JUDr. Veronika Blašková

advokátka

blaskova@kaduc.sk

3

Mgr. Zuzana Belovičová

advokátka

belovicova@kaduc.sk

Mgr. Ernest Vokál

Mgr. Ernest Vokál

advokát

V advokácii pôsobí od roku 2013, a to hlavne v Bratislavskom a Prešovskom kraji. Venuje sa najmä trestnému právu a právu občianskemu. Štúdium absolvoval na Univerzite Komenského v Bratislave, kde bol členom akademického senátu právnickej fakulty.

vokal@kaduc.sk

3

Mgr. Anna Kaducová

office manager

office@kaduc.sk

biele
biele