ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.

Služby pro zahraniční klienty

Pro zahraniční klienty poskytujeme nebo zabezpečujeme služby v anglickém, maďarském, polském a samozřejmě v českém jazyce.

Portfólio služeb advokátní kanceláře  KADUC & PARTNERS v tomto segmente zahrnuje:

  • kompletní analytiku slovenského právního prostředí pro zahraniční osoby (podnikatelské prostředí, pracovní podmínky, nehnutelnosti, …)
  • založení obchodní společnosti ( společnost s ručením omezeným, akciová společnost, organizační složka obchodní společnosti, resp. organizační  složky podniků zahraniční osoby, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost)
  • správu a zastoupení společnosti vůči všem fyzickým a právnickým osobám včetně státních orgánů
  • vymáhání pohledávek od osob se sídlem, nebo trvalým pobytem na území Slovenska
  • konání o udělení státního občanství

Chcem naceniť
právne služby
KADUC & PARTNERS

(odpovedáme len osobám s reálnym menom)