ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.

Konanie pred Ústavným súdom

Advokátska kancelária KADUC & PARTNERS v tomto segmente poskytuje najmä nasledujúce služby:

  • sťažnosti fyzických a právnických osôb v prípade porušenia základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy
  • zastupovanie v konaniach návrhoch o súlade právnych predpisov s Ústavou Slovenskej republiky
  • zastupovanie v konaniach o výklade Ústavy Slovenskej republiky alebo ústavných zákonov
  • zastupovanie pri volebných a referendových veciach
  • právne analýzy ústavných práv.

Chcem naceniť
právne služby
KADUC & PARTNERS

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom pripravenia cenovej ponuky našich služieb na základe Vašej požiadavky v rámci predzmluvných vzťahov. Viac informácií nájdete tu.

(odpovedáme len osobám s reálnym menom)