ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.

Vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie a správa pohľadávok nebola nikdy tak jednoduchá a lacná. Prostredníctvom návrhu na vydanie platobného rozkazu alebo návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu dokážeme získať exekučný titul, ktorý, prostredníctvom spolupracujúceho exekútora, pomôže rýchlo a efektívne vymôcť pohľadávky vyplývajúce z:

  • dopravy a špedície,
  • obchodného styku (dodávateľsko-odberateľský vzťah),
  • zodpovednosti za škodu na majetku a zdraví,
  • pracovnoprávneho vzťahu,
  • škody spôsobenej štátom, resp. štátnym orgánom.

Informujte sa na možnosť vymoženia Vašej pohľadávky bez toho, aby ste nám museli čokoľvek zaplatiť – oslovte nás prostredníctvom kontaktných údajov.

Chcem naceniť
právne služby
KADUC & PARTNERS

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom pripravenia cenovej ponuky našich služieb na základe Vašej požiadavky v rámci predzmluvných vzťahov. Viac informácií nájdete tu.

(odpovedáme len osobám s reálnym menom)