ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA KADUC & PARTNERS s. r. o.

Iné právne služby

Presadzovanie a ochrana práv – zastupovanie na všeobecných súdoch (vrátane druhej inštancie), správne súdnictvo, pri arbitrážach, resp. rozhodcovských konaniach. Našich klientov do súdnych sporov nikdy netlačíme. Ak sa však rozhodnú súdiť, starostlivo a dôsledne pripravíme stratégiu tak, aby náš klient v konaní uspel. Podobne máme skúsenosti v ďalších oblastiach práva, ktoré zahŕňajú:

  • internetové právo (webové obchody, doménové mená, sociálne siete, stalking …)
  • softvérové právo (príprava zmluvnej dokumentácie k softvérom a aplikáciám)
  • mediálne, resp. reklamné právo
  • zastupovanie pri styku s orgánmi verejnej moci, štátnymi orgánmi, priestupkové konanie (pokuty a iné sankcie)
  • vyvlastňovacie a katastrálne konanie

Chcem naceniť
právne služby
KADUC & PARTNERS

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom pripravenia cenovej ponuky našich služieb na základe Vašej požiadavky v rámci predzmluvných vzťahov. Viac informácií nájdete tu.

(odpovedáme len osobám s reálnym menom)