Pravidelná legislatívna smršť slovenského parlamentu pridáva podnikateľom, ale aj neziskovému sektoru, povinnosti, o ktorých sa ani nemusia dozvedieť. Samozrejme, za porušenie pravidiel možno očakávať sankciu. V dokonalom štáte nežijeme, zatiaľ.

Práve preto sme pre našich klientov schopní zabezpečiť, aby novou legislatívou neboli už nikdy prekvapení. Naše služby zahŕňajú najmä:

  • rezortné sledovanie legislatívnej činnosti vlády Slovenskej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky
  • možnosť podieľať sa na legislatívnom procese (zastupovanie v medzirezortnom pripomienkovom konaní, komunikácia s poslancami, výbormi a ministerstvami)
  • tvorba návrhov právnych predpisov
  • analýzy dopadov – dopadové štúdie návrhov zákonov.

Newsletter